Sari la conținut
Alinadi Electric » Acte necesare pentru Casa Verde – ce înseamnă programul Casa Verde și ce documente sunt necesare

Acte necesare pentru Casa Verde – ce înseamnă programul Casa Verde și ce documente sunt necesare

Acte necesare Casa Verde - ce înseamnă programul Casa Verde și ce documente sunt necesare

În contextul mondial al schimbărilor climatice și al nevoii tot mai pregnante de a evolua către un viitor sustenabil, orientarea către energie regenerabilă s-a transformat într-o prioritate inclusiv în România. Sprijinită și de resursele financiare consistente obținute din partea Uniunii Europene, țara noastră a început să își îndrepte atenția tot mai mult către tehnologii și acțiuni prin care să încurajeze populația să obțină energie din surse alternative.

Printre aceste acțiuni se regăsește și programul Casa Verde. Acesta este un pas hotărât făcut de România în direcția promovării eficienței energetice și a folosirii surselor de energie regenerabilă, inclusiv la nivel de gospodării. Programul încurajează cetățenii și îi sprijină financiar să achiziționeze și să instaleze tehnologii precum panouri solare și panouri fotovoltaice. Prin încurajarea schimbărilor la nivel individual, programul Casa Verde își propune să genereze o schimbare la nivel social.

1. Acte necesare Casa Verde – informații generale și detalii despre program

Energia regenerabilă sau energia verde, așa cum mai este denumit acest concept, a devenit o temă centrală în discuțiile despre stoparea degradării sănătății mediului înconjurător prin combaterea schimbărilor climatice. Implementarea metodelor de obținere a energiei verde este încurajată la nivelul societăților din Uniunea Europeană și nu numai, prin programe precum Casa Verde, deoarece oferă următoarele beneficii:

 • reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră – energia regenerabilă generată din surse precum lumina solară contribuie în mod semnificativ la reducerea amprentei de carbon și la limitarea impactului schimbărilor climatice.
 • reducerea dependenței de surse convenționale – prin intermediul surselor de energie verde, se diminuează dependența de energie electrică obținută prin exploatarea cărbunelui sau petrolului, resurse cu caracter finit, deseori extrase în moduri care afectează mediul.
 • economii de costuri pe termen lung – deși investiția inițială în infrastructura necesară energiei regenerabile poate să fie una importantă, pe termen lung beneficiarii acestor tehnologii se bucură de costuri reduse. Energia electrică obținută din lumina solară este gratuită, comparativ cu cea provenită din surse convenționale, astfel că în timp cheltuielile ințiale ajung să se amortizeze.

În plus, țările precum România au îmbrățișat și inițiative foarte interesante, prin care încurajează cetățenii să facă tranziția către energia verde. Printre aceste inițiative se regăsește și programul Casa Verde. Acesta încurajează achiziția și instalarea de tehnologii specifice energiei verzi. 

Programul Casa Verde este o inițiativă guvernamentală, bazată pe fonduri europene, prin care se oferă o finanțare consistentă pentru proiectele de eficiență energetică. Lansat în anul 2010, programul a cunoscut multe etape de dezvoltare și de expansiune, de-a lungul ultimilor ani. Scopul său principal este cel de reducere a consumului de energie obținută din surse tradiționale, pentru ca emisiile de gaze cu efect de seră să fie și ele scăzute.

1. Acte necesare Casa Verde - informații generale despre program(1)

Detalii program Casa Verde – avantajele oferite

Pentru ca impactul la nivel social să fie unul semnificativ, este important ca fiecare individ să contribuie, astfel că prin inițiative precum programul Casa Verde se oferă un ajutor celor interesați să participe la mișcarea prin care resursele regenerabile să fie fructificate la un nivel cât mai ridicat. Iată care sunt beneficiile oferite de acest program:

 • Finanțare consistentă – programul este pus în aplicare de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin intermediul Administrației Fondului pentru Mediu (AFM).  El oferă oamenilor posibilitatea de a accesa fonduri europene prin care pot să implementeze proiecte de eficiență energetică. Cei care se înscriu în program pot să beneficieze de sume importante, prin care să acopere o mare parte a cheltuielilor presupuse de proiectele lor.
 • Reducerea facturilor de energie – prin implementarea sistemelor de eficiență energetică pentru care pot fi accesate fondurile din programul Casa Verde, beneficiarii pot să experimenteze o scădere semnificativă a costurilor cu energia. 
 • Impact ecologic pozitiv – programul Casa Verde are deja un impact ecologic semnificativ, după 13 ani de existență în care a ajutat la implementarea foarte multor proiecte prin care s-a redus amprenta de carbon a locuințelor și sediilor de afaceri.
 • Promovarea industriei energiei regenerabile – prin intermediul programului, se încurajează achiziția de sisteme și servicii de montare panouri fotovoltaice de la companii care activează domeniul energiei regenerabile.
 • Creșterea valorii locuințelor – investițiile făcute la nivelul eficienței energetice și tehnologiilor ecologice pot aduce un plus valoare proprietăților. Locuințele care beneficiază de astfel de îmbunătățiri devin mai atractive pe piața imobiliară și pot să atragă prețuri de vânzare sau închiriere mai mari.
1. Acte necesare Casa Verde - informații generale despre program

Ce înseamnă programul Casa Verde – cui i se adresează în prezent

De-a lungul existenței sale, programul Casa Verde a suferit multiple modificări, la nivel de criterii de eligibilitate și nu numai. În ultima sa variantă, programul a fost destinat persoanelor fizice, după ce în trecut el a putut fi accesat și de persoanele juridice, dar și de ONG-uri. O altă modificare implementată pentru ultima formă a programului a fost faptul că acesta a fost dedicat instalării de panouri fotovoltaice.

Există, firește, un set de documente pentru Casa Verde care trebuie depuse sub forma unui dosar, astfel încât cererea de finanțare să fie aprobată. Pentru ca cei înscriși să ajungă în etapa de strângere și depunere a unor documente necesare pentru Casa Verde, trebuie mai întâi să se asigure că îndeplinesc criteriile de eligibilitate. Conform criteriilor stabilite de către AFM, pot depune documentele necesare pentru Casa Verde fotovoltaice:

 • Persoanele fizice care sunt domiciliate în România;
 • Proprietarii imobilului la nivelul căruia se instalează sistemul de panouri fotovoltaice;
 • Persoanele fizice care au obținut aprobarea tuturor proprietarilor, cu privire la instalarea panourilor prin acest proiect, dacă imobilul este deținut în coproprietate;
 • Persoanele fizice fără obligații de plată restante către bugetul de stat și către bugetul local.

Este important de subliniat că imobilul nu trebuie să fie obiect al vreunul litigiu aflat în faza de soluționare în cadrul instanțelor judecătorești. Alt reper de luat în calcul este faptul că terenul și imobilul pentru care se vor folosi panourile fotovoltaice trebuie să fie înscrise în Cartea Funciară, dar și intabulate. 

Ce este programul Casa Verde – cheltuielile eligibile

Prin intermediul programului Casa Verde, sunt acoperite cheltuieli foarte importante pe care instalarea sistemelor fotovoltaice le presupune. Sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli:

 • cheltuielile aferente cumpărării sistemului de panouri fotovoltaice (panouri, tablou electric, invertor și conexiuni) cu putere minimă instalată de 3kWp;
 • cheltuielile presupuse de montajul și activarea funcționării sistemului de panouri fotovoltaice, care pot fi de 15% din costul echipamentului și instalațiilor electrice interioare și exterioare.

Așadar programul Casa Verde reprezintă o oportunitate valoroasă pentru cetățenii din România care doresc să implementeze astfel de proiecte în cadrul proprietăților pe care le dețin. Prin intermediul programului, pot fi acoperite cheltuieli importante și se obțin beneficii semnificative atât pentru persoanele care îl accesează, cât și pentru societate în ansamblul său, ca urmare a efectelor pozitive la nivelul mediului.

1. Acte necesare Casa Verde - informații generale despre program(2)

Pentru ca toate aceste beneficii să poată fi accesate, este necesară întocmirea dosarului complet pentru Casa Verde. Documentele necesare cuprinse în dosar trebuie să fie valabile și în conformitate cu lista actelor obligatorii. În continuare, poți afla ce cuprinde lista de documente necesare pentru program Casa Verde panouri fotovoltaice, dar și alte informații utile despre ce pași se efectuează ulterior depunerii dosarului.

2. Documente Casa Verde – lista actelor necesare + ce alți pași sunt necesari

Dosarul cu documente pentru Casa Verde fotovoltaice nu este unul foarte stufos, însă trebuie ca el să cuprindă toate actele necesare pentru Casa Verde fotovoltaice, astfel încât să fie aprobat.

2. Acte necesare Casa Verde. Documente Casa Verde - lista actelor necesare + ce alți pași sunt necesari

Acte pentru Casa Verde – lista completa de documente necesare pentru Casa Verde 

 1. Cererea de finanțare – documentul trebuie să fie depus în dosar în variantă originală. Se completează în mod integral, prin tehnoredactare.
 1. Actul de identitate, valabil, al solicitantului.
 1. Actul de identitate, valabil, al coproprietarului sau coproprietarilor (dacă este cazul).
 1. Împuternicire notarială, în original, dacă cererea de finanțare poartă semnătura unei alte persoane decât persoana solicitantă.
 1. Actul de identitate, valabil, al persoanei împuternicite.
 1. Extrasul de carte funciară, cu vechime de maximum 60 de zile la data transmiterii documentelor. Din extras trebuie să rezulte faptul că solicitantul are drept de proprietate asupra imobilului care va fi deservit de panourile fotovoltaice și sistemul pentru care este solicitată finanțarea prin Casa Verde. Extrasul se depune la dosar în original. Dacă sistemul fotovoltaic este amplasat pe teren, este necesar și extras de carte funciară vechi de maximum 60 de zile. Din acesta este obligatoriu să rezulte că solicitantul are drept de folosință sau este proprietar al terenului. Dacă solicitantul deține extrasul de carte funciară în format electronic, acesta se depune în formă tipărită care conține și codul de verificare.
 1. O copie a cărții funciare colective – din aceasta trebuie să rezulte cel puțin două unități individuale înscrise pe aceeași carte funciară. Adunate, acestea trebuie să reprezinte un întreg, în situația imobilelor. 
 1. Certificat de atestare fiscală, cu privire la datoriile către bugetul de stat, eliberat pe numele persoanei solicitante de către autoritatea teritorială a Ministerului Finanțelor, prin intermediul platformei SPV. Certificatul trebuie să aibă valabilitate la data depunerii dosarului și se include în lista de documente pentru Casa Verde în original sau în copie legalizată.
 1. Certificat de atestare fiscală, cu privire la impozitele și taxele locale, precum și alte venituri aferente bugetului local. Se solicită la autoritatea publică locală competentă pe teritoriul unde solicitantul își are adresa de domiciliu. Acesta este eliberat pe numele persoanei solicitante și trebuie să fie valabil la data depunerii la dosarul de acte necesare dosar Casa Verde.
 1. Certificat de atestare fiscală, privitor la impozitele și taxele locale și alte venituri aferente bugetului local, eliberat pe numele solicitantului de către autoritatea publică competentă pe teritoriul unde se va implementa proiectul. Acesta este necesar doar dacă proiectul se implementează în altă localitate decât cea în care solicitantul este domiciliat.

Acestea sunt, așadar, actele la dosarul Casa Verde pe care orice solicitant trebuie să se asigure că le are, astfel încât finanțarea să îi poată fi acordată fără probleme și întârzieri. Este important de subliniat faptul că dosarul cu documente este necesar să fie depus la Agenția Județeană pentru Protecția Mediului de pe raza localității de domiciliu a persoanei solicitante.

Totodată, în cazul programului Casa Verde, documentele necesare și depunerea lor reprezintă doar un pas al procesului. În continuare, poți afla care sunt alte informații pe care trebuie să le cunoști, astfel încât lucrurile să meargă foarte bine.

Informații esențiale despre ce altceva presupune înscrierea în Casa Verde

Cel mai important aspect de luat în calcul atunci când vrei să beneficiezi de finanțarea disponibilă prin program constă în faptul că actele necesare pentru depunerea dosarului Casa Verde trebuie să fie incluse exact în condițiile prezentate. Mai exact, ele trebuie să fie valabile și dosarul trebuie să fie complet, pentru că în caz contrar cererea va fi respinsă în mod automat.

În ceea ce privește suma exactă a finanțării pe care o poți obține în baza programului, din partea Autorității Fondului pentru Mediu, limitele sunt de 90% din suma totală a cheltuielilor eligibile, în limită de:

 • 10.000 de lei pentru proiectele cu panouri fotovoltaice prin programul Casa Verde 2024.

Pe lângă obținerea documentelor necesare la dosarul Casa Verde, persoanele interesate trebuie să știe că există și alți pași care trebuie respectați pentru a ajunge de la înscrierea în program până la instalarea propriu-zisă a sistemelor fotovoltaice.

Primul pas constă în înscrierea pe platforma AFM, procedură banală și foarte ușor de finalizat. Tot acolo se înscriu și instalatorii care vor să fie incluși în program. Este important de știut că, dacă te înscrii în programul Casa Verde, va trebui să alegi un instalator autorizat de către AFM, care să se ocupe de proiectarea și instalarea sistemului fotovoltaic.

2. Acte necesare Casa Verde. Documente Casa Verde - lista actelor necesare + ce alți pași sunt necesari(1)

Alegerea instalatorului este al doilea pas, după înscrierea pe platforma pe care vei găsi lista tuturor instalatorilor autorizați. Instalatorul va analiza, la rândul său, documentele pe care le-ai încărcat, pentru a înțelege particularitățile proiectului tău. După aprobarea dosarului, se trece la implementarea proiectului și la montarea sistemului fotovoltaic în locul ales. 

După instalarea sistemelor fotovoltaice, poți să apelezi și la serviciile Alinadielectric.ro de proiectare instalații electrice. În cazul în care ai o casă nouă sau vrei să renovezi, îți oferim servicii profesionale de instalații electrice casă, precum și instalații electrice apartament. Astfel, panourile fotovoltaice pe care le folosești pentru a obține energia electrică necesară unei vieți confortabile vor fi completate de instalații moderne și sigure.

În concluzie, acestea sunt cele mai importante informații pe care trebuie să le cunoști despre programul Casa Verde. Posibilitatea de a obține finanțare din fonduri europene pentru a-ți instala un sistem fotovoltaic la nivelul propriei reședințe este o oportunitate excelentă, iar pașii nu sunt deloc unii dificil de pus în practică. Urmărește informările emise de către AFM, pentru a afla când se lansează o nouă etapă a programului și înscrie-te și tu!

Sursa foto: Unsplash.com

 • de