Sari la conținut
Alinadi Electric » Instalația electrică a casei – Informații utile pentru realizarea unei lucrări de calitate

Instalația electrică a casei – Informații utile pentru realizarea unei lucrări de calitate

Instalația electrică a casei - Informații utile pentru realizarea unei lucrări de calitate.

Curentul electric este o utilitate de bază obligatorie pentru obținerea unei vieți confortabile. Orice locuință trebuie să aibă o instalație electrică interioară de calitate, corect proiectată, dimensionată și executată în vederea aprovizionării cu energie a diverșilor consumatori ce fac posibilă viața modernă. Instalațiile de încălzire și de răcire, mașinile de gătit și de spălat, televizoarele și sistemele audio funcționează cu ajutorul curentului electric și, din acest motiv, este important ca instalația să ofere acces la energie la orice oră, fără a pune în pericol siguranța utilizatorilor și a locuinței. 

În anumite cazuri, atunci când instalația veche nu mai face față sau când se construiește un imobil nou, proprietarii trebuie să pună la punct un nou sistem, care să corespundă din punct de vedere tehnic, calitativ și al siguranței, în vederea unei utilizări ulterioare, lipsite de probleme. 

În articolul acesta vei descoperi când este necesară realizarea unei instalații electrice noi, care sunt părțile sale componente și prin ce etape trebuie să se treacă pentru a se executa o lucrare de calitate. De asemenea, vei consulta diferite sfaturi ale specialiștilor, care să permită o folosire îndelungată și lipsită de probleme a instalației noi montate.

1. Instalația electrică a unei case

1. Instalația electrică a unei case - instalație electrică

Curentul electric este nelipsit datorită numeroaselor avantaje ce pot fi obținute de pe urma utilizării lui. În majoritatea cazurilor, locuințele din România sunt alimentate cu energie electrică prin intermediul unei rețele centralizate deținute de statul român. Partea instalației ce pornește de la intrarea acesteia în locuință și până la punctele de alimentare a diverșilor consumatori aparține proprietarului, acesta trebuind să ia toate măsurile de care e nevoie pentru a instala și a întreține corect sistemul.

1.1. Când este necesară realizarea unei noi instalații electrice a casei

În unele cazuri, proprietarii se află în situația de a trebui să demareze un proiect de montaj a unei instalații electrice a casei. Demersul acesta este destul de complex, atât în ceea ce privește investiția necesară, cât și în ce privește montajul în sine. Având în vedere potențialele pericole ce pot apărea în urma unei montări deficitare, sfatul specialiștilor este ca un astfel de demers să fie efectuat doar de către o firmă specializată, care oferă servicii de instalații electrice, realizate de către electricieni calificați și cu experiență vastă în domeniu. 

Este necesară montarea unei instalații electrice la casă în următoarele situații:

 • Construirea unei case noi este motivul cel mai des întâlnit. Demersul se realizează de la zero prin parcurgerea etapelor obligatorii și prin respectarea planurilor și specificațiilor în vigoare;
 • Înlocuirea instalației vechi este un alt motiv. Această situație se întâlnește în cazul clădirilor care au o vechime de cel puțin treizeci de ani, unde instalația electrică este depășită atât din punct de vedere al puterii instalate, cât și al materialelor folosite, ce nu mai corespund normelor actuale;
 • Realizarea unor extinderi sau a unor renovări majore este al treilea motiv întâlnit. Ea se aplică atunci când unei case deja construite i se adaugă una sau mai multe încăperi, ce trebuie să fie alimentate cu energie electrică;
 • Nu în ultimul rând, trebuie să fie amintită și modernizarea instalației electrice. Nevoia apare atunci când părțile componente ale instalației sunt depășite moral și pot fi înlocuite cu variante superioare.

1.2. Părțile componente ale instalației electrice a casei

Persoanele care se află în situația derulării unui proiect de instalare a unui sistem electric nou în locuință trebuie să cunoască din ce părți componente este format. Acest lucru decurge, în primul rând, din nevoia stabilirii unei liste de cumpărături corecte, în care să fie trecute absolut toate părțile necesare. În al doilea rând, este util să se dețină anumite cunoștințe în ceea ce privește realizarea instalației pentru a se putea face o supraveghere corectă a muncii făcute de către electricieni. 

Părțile componente ale unui sistem de aprovizionare cu energie electrică a unei case sunt următoarele:

 • Tabloul electric este centrul de control al instalației. Această parte se prezintă sub forma unei cutii din plastic sau din metal, în interiorul căreia sunt plasați siguranțele, disjunctorii și dispozitivele de protecție la supratensiuni. Componentele îndeplinesc trei roluri esențiale. În primul rând, cu ajutorul lor poate fi închis și deschis un anumit circuit, permițând în acest mod intervenția în siguranță a electricianului, în cazul în care este necesar acest lucru. În al doilea rând, elementele componente ale tabloului protejează consumatorii electrici de suprasarcini și scurtcircuite. În ultimul rând, disjunctorii asigură o securitate sporită utilizatorilor instalației, nepermițând curentarea acestora;
 • Cablajele ce formează circuitul principal sunt reprezentate de acele cabluri electrice care fac legătura dintre tabloul electric și prizele, comutatoarele și corpurile de iluminat. Această parte este alcătuită din fire izolate de diferite diametre, ce permit tranzitul curentului electric în siguranță. Rezultatele cele mai bune sunt obținute prin folosirea cablurilor de cupru, care au o rezistență minimă și conduc curentul eficient;
 • Aparatajul este format din toate prizele și întrerupătoarele montate în diferitele încăperi ale locuinței. Numărul acestora este variabil, în funcție de necesități. În privința numărului lor se recomandă câte un întrerupător în fiecare cameră și un număr variabil de prize, ținând cont de consumatorii care vor fi în încăpere;
 • Corpurile de iluminat nu sunt propriu-zis parte a instalației electrice, acestea fiind, de fapt, consumatori. Totuși, pentru faptul că există o conexiune permanentă între acestea și restul instalației,ele sunt considerate parte componentă.

2. Cum se face instalația electrică a casei

2. Cum se face instalația electrică a casei - instalație electrică, electrician

Legislația din România nu prevede reguli cu privire la realizarea instalației electrice din interiorul locuinței, tipul și dimensionarea acesteia fiind la latitudinea proprietarului. Totuși, chiar dacă există posibilitatea unei lucrări făcute în regie proprie, acest lucru nu este recomandat decât în cazul în care persoana respectivă are cunoștințe aprofundate cu privire la funcționarea instalațiilor electrice. Dacă aceste informații lipsesc, se poate ajunge la urmări precum: instalație ce nu funcționează, apariția de scurtcircuite pe rețea, defectarea consumatorilor sau electrocutări.

2.1. Proiectarea instalației electrice a casei

Înainte de începerea propriu-zisă a proiectului este obligatorie parcurgerea etapei de proiectare a instalației. Aceasta este realizată de către un electrician ce poate să efectueze corect și rapid instalațiile electrice pentru casă sau apartament:

 • Stabilirea necesarului de materiale pentru finalizarea proiectului. Electricianul împreună cu proprietarul vor stabili cantitățile de cabluri electrice și tipul acestora, numărul de siguranțe și de disjunctoare, de prize și întrerupătoare și de alte accesorii, precum dozele, elementele de protecție a cablurilor, benzile izolatoare etc.;
 • Prin planificare se realizează dimensionarea viitoarei instalații în funcție de consum. Cu cât consumul este mai mare, cu atât cablurile trebuie să fie mai rezistente și să permită transportul unor cantități suplimentare de energie;
 • Tot în timpul proiectării se stabilesc consumatorii de energie ce trebuie montați și unde vor fi plasați aceștia. Electricienii trebuie să cunoască aceste elemente pentru a stabili ce tip de cablu vor folosi, câte prize vor monta, locul în care acestea vor fi plasate și numărul de circuite ce vor fi implementate. Recomandarea este ca în fiecare dormitor să fie montate minim două prize, iar în living și bucătărie minim patru prize. Priza montată la baie este opțională, dar, dacă se decide prezența ei, se va monta la o distanță suficientă de instalația sanitară;
 • În această etapă se decide unde vor fi plasate tabloul de distribuție și dozele unde se fac conexiunile din instalație.

2.2. Montarea instalației electrice la o casă

Pentru montarea corectă a instalației electrice se pot evidenția două situații diferite. În cazul în care este vorba despre o casă nouă, cu montaj făcut de la zero, demersul este mai ușor de pus în practică, pe când în cazul unei înlocuiri a instalației vechi, este posibil să fie necesară intervenția asupra pereților pentru efectuarea traseelor. 

Primul pas este reprezentat de montarea spațiului necesar prin care vor fi trase cablurile de la panoul de control și până la fiecare consumator în parte. Cele mai bune rezultate sunt obținute prin folosirea unor tuburi flexibile, fabricate dintr-un material plastic rezistent, de tip copex. Aceste elemente oferă protecție în fața pătrunderii umezelii, dar și împotriva rozătoarelor ce ar putea să distrugă izolația cablurilor și să înlesnească apariția unui scurtcircuit. 

Al doilea pas este reprezentat de introducerea cablurilor prin tuburile de protecție. Se vor folosi cabluri ce corespund consumului. În cazul în care consumatorul este sub 2000W se poate folosi un singur circuit pentru mai mulți consumatori. Dacă această valoare este superioară celei de 2000W, se recomandă un circuit special pentru fiecare consumator. 

Persoanele care se întreabă ce fel de cablu se folosește la instalația electrică trebuie să știe că cele mai bune rezultate sunt obținute prin utilizarea cablului izolat de cupru, cu diametrul de 1,5 mm pentru instalația de iluminat și de 2,5 mm pentru consumatorii mai puternici, precum plita, boilerul, mașina de spălat, instalația de aer condiționat etc.  

După tragerea cablurilor urmează al treilea pas. Practic, este vorba despre montarea unor doze care sunt, de fapt, noduri în care sunt conectate mai multe cabluri și care fac posibile intervențiile ulterioare în cazul apariției unor probleme. Prizele și întrerupătoarele sunt montate în locurile planificate, avându-se grijă la realizarea unor conexiuni cât mai strânse pentru a nu permite apariția unui scurtcircuit. 

Ultimul pas este cel al montării tabloului de control, ce conține siguranțele și disjunctoarele. Acesta va fi montat la interior sau la exterior, în apropierea punctului în care cablul electric de la instalația centralizată pătrunde în locuință. Pentru a se ști ce sigurante se folosesc la prize se va ține cont de consumul așteptat. Dacă în cazul instalației de iluminat sunt suficiente cele de 6A sau 10A, în cazul circuitelor pentru prize se vor folosi de 16A.

2.3. Verificarea instalației electrice a unei case

Etapa verificării trebuie să fie făcută de către un electrician autorizat, pentru că acesta știe exact ce teste să aplice și are la dispoziție aparatura necesară. Testarea se face la rece mai întâi, adică înainte de conectarea acesteia la rețeaua publică, și înseamnă verificarea continuității circuitelor electrice și montarea corectă a aparatajului. Al doilea test este efectuat sub tensiune, în acest caz fiind făcute câteva teste specifice, precum rezistența la izolație, deconectarea automată în caz de suprasarcină, rezistența de dispersie la împământare și testele de polaritate.

3. Sfaturi pentru ca instalația electrică a casei să fie utilizată corect

3. Sfaturi pentru ca instalația electrică a casei să fie utilizată corect - electrician

În mod normal, o instalație electrică la o casă, de calitate, este proiectată să reziste cel puțin treizeci de ani, fără ca în această perioadă să existe riscuri majore. În vederea obținerii acestui deziderat este necesar ca proprietarul locuinței să o utilizeze în mod corespunzător, conform sfaturilor și recomandărilor specialiștilor, mai precis: 

 • Respectarea capacității circuitelor și siguranțelor. Fiecare circuit a fost realizat pentru a răspunde unei necesități de consum. Dacă nu se respectă această limită, este posibil să apară defecțiuni;
 • Evitarea supraîncărcării prizelor. Din comoditate sau din cauza lipsei numărului corespunzător de prize, unii utilizatori folosesc soluția prelungitoarelor sau pe cea a adaptoarelor, fără a ține cont de consumul total al aparatelor electrice ce utilizează acel dispozitiv. Prelungitoarele sunt destinate aprovizionării unor consumatori minori, precum computerul, televizorul, sistemul audio. În niciun caz nu va fi întrebuințat un singur prelungitor conectat la o priză pentru aprovizionarea a doi sau mai mulți consumatori de mare putere (în această situație va apărea o supraîncălzire a prelungitorului, stecherului și prizei, putându-se ajunge la topirea lor);
 • Cel puțin o dată la doi ani se va face un control detaliat al instalației de către un electrician autorizat;
 • Dacă se identifică o defecțiune, se va interveni imediat, mai întâi prin întreruperea circuitului de la siguranța corespunzătoare și, apoi, prin apelarea la un specialist. 

În concluzie, realizarea unei instalații electrice a unei case trebuie efectuată prin respectarea unor reguli stricte în vederea obținerii accesului sigur la energie, atât pentru persoanele din locuință, cât și pentru consumatorii electrici.

Surse foto: pixabay.com, unsplash.com