Sari la conținut
Alinadi Electric » Montarea tabloului electric – Ce este un tablou electric, tipuri și importanța operațiunii de montare a acestuia

Montarea tabloului electric – Ce este un tablou electric, tipuri și importanța operațiunii de montare a acestuia

electrician lucrand la montare aunui tablou electric

Tabloul electric reprezintă una dintre cele mai importante componente ale unui sistem electric, fie că este vorba de instalația electrică a unei locuințe, de cea a unui birou sau a unui spațiu comercial, fie că este vorba de instalația electrică a unei unități de producție sau chiar de instalația necesară pentru funcționarea unui parc fotovoltaic.

Fie că sunteți proprietarul unei case sau al unui apartament și doriți să puneți în operă o instalație electrică de apartament nouă, o instalație electrică pentru casă, fie că dețineți o afacere în domeniul producției de energie solară și doriți proiectarea unei instalații electrice adecvate pentru un parc de panouri solare, veți avea nevoie de montarea unui tablou electric nou, corect dimensionat și accesorizat pentru scenariul corespunzător de lucru. 
Acest articol vă va oferi toate informațiile de care aveți nevoie pentru a lua decizii informate în sensul operațiunii de montare a tabloului electric în mod adecvat, dar și unele date suplimentare despre rolul și importanța unui tablou electric în funcționarea durabilă a unei instalații electrice.

1. Tipuri de tablouri electrice și ce este de fapt un tablou electric

Tabloul electric poate fi privit ca un hub central care distribuie energie electrică către toate circuitele electrice și către toți consumatorii unei rețele din cadrul unui obiectiv. Prin intermediul tabloului electric se asigură faptul că electricitatea care circulă într-o instalație electrică este corect dimensionată în parametrii de tensiune necesari pentru uzul diverselor scenarii de lucru și de amplasare a rețelei sau de branșament electric, după caz. 

Tabloul electric este cunoscut și sub numele de cutie de întrerupătoare, tablou de distribuție sau cutie de siguranțe, desemnând, ca expresie, atât cutia propriu-zisă (realizată din plastic sau din metal, după caz), cât și totalitatea siguranțelor pe care le adăpostește. Tabloul electric este, de obicei, montat pe un perete într-o cameră sau într-un dulap special și găzduiește o serie de întrerupătoare sau siguranțe, care sunt responsabile pentru funcționarea și protejarea rețelei electrice de posibilile suprasarcini sau scurtcircuite.

Există mai multe tipuri de tablouri electrice în funcție de rolul principal pe care îl joacă în cadrul unei rețele electrice, de la tablourile principale de siguranțe și până la subtablouri. Tabloul electric principal al unei rețele electrice include un întrerupător principal care controlează întregul sistem electric alături de un număr de siguranțe. Sub-tablourile, pe de altă parte, au dimensiuni mai mici și nu integrează un întrerupător principal, ci sunt alimentate de un tablou principal mai mare. Sub-tablourile sunt utilizate pentru anumite zone deservite de instalațiile electrice sau pentru aparate care necesită mai multă putere individuală.

Prin controlul fluxului de energie electrică, tablourile electrice ajută la prevenirea incendiilor electrice și a altor pericole de siguranță care pot rezulta din supraîncărcarea circuitelor cu sarcină electrică. Fiecare circuit este protejat de un întrerupător care acționează ca un mecanism de siguranță pentru a preveni suprasarcina sau scurtcircuitul. Când un circuit este supraîncărcat, acesta poate genera căldură excesivă, ceea ce poate duce la potențiale incendii. Astfel, una dintre funcțiile cheie ale unui tablou electric este prevenirea incendiilor cauzate energia electrică necontrolată în rețea.

Întreruptoarele sau siguranțele dintr-un tablou electric al unei instalații electrice pentru casă sau pentru apartament  sunt proiectate să se declanșeze atunci când un circuit devine supraîncărcat, întrerupând accesul curentului electric la acel circuit și împiedicând supraîncălzirea acestuia și provocarea unui incendiu. Acesta este motivul pentru care este important să vă asigurați că tabloul electric este dimensionat corespunzător pentru nevoile de electricitate ale clădirii sau instalației și că întreruptoarele sau siguranțele sunt clasificate corect pentru circuitele pe care le protejează.
Un alt rol important al unui tablou electric este acela de a oferi un mijloc de deconectare a energiei întregii clădiri sau  a circuitelor specifice în caz de urgență sau atunci când trebuie efectuate lucrări de întreținere, de reparații electrice uzuale sau chiar în cazul verficărilor PRAM ale calității protecției la lucrările de împământare. Astfel, electricienii se asigură că trecerea curentului electric este oprită înainte de efectuarea lucrărilor, prevenind accidentele de electrocutare.

2. Ce siguranțe se pun la tabloul electric – componentele esențiale sau ce trebuie să conțină un tablou electric

2 montare tablou electric - schimbarea sigurantelor intr-un tablou electric

Un tablou electric este populat cu mai multe siguranțe care asigură managementul distribuției sigure a electricității în întreaga clădire. Aceste siguranțe pot fi :

  • Siguranțe automate sau disjunctoare 

Aceste siguranțe care se regăsesc în toate tablourile electrice pot fi de mai multe tipuri (monopolare, bipolare, tripolare, tetrapolare sau siguranțe fază-nul), în funcție de partea de circuit electric pe care o protejează. Siguranțele sau disjunctoarele au rolul, așa cum deja este cunoscut, de a proteja instalația electrică de suprasarcină și de scurtcircuite. Merită reținut că numărul de siguranțelor automate din cadrul unui tablou electric este egal cu numărul de circuite electrice care sunt instalate la locația rețelei. Astfel, de exemplu, dacă este vorba de un singur circuit pentru prize și de un singur circuit pentru becuri, vom avea în tabloul de siguranță două siguranțe automate sau disjunctoare, câte una pentru fiecare circuit. 

În general, siguranțele automate pentru circuitul iluminatului au un amperaj mai mic, în general de 10 A sau 16 A pentru scenariul de instalare casnic, decât amperajul siguranțelor pentru circuitul prizelor de curent care, în același scenariu montaj, poate fi de 20 A sau 25 A, de exemplu. 

  • Întrerupătorul sau siguranța principală 

Siguranța principală are un amperaj mai mare și servește ca întrerupător principal pentru întregul tablou electric. Este concepută pentru a opri alimentarea cu energie a întregii clădiri sau rețele în caz de urgență sau atunci când trebuie efectuate reparații electrice sau lucrări de întreținere.

Tot în cadrul tabloului electric pot fi regăsite și diverse bare sau punți metalice care rulează de-a lungul interiorului tabloului și acționează ca un conductor pentru electricitate. Acestea oferă o cale pentru ca electricitatea să circule de la întrerupătorul principal la întreruptoarele individuale și la diferitele circuite din clădire.

  • Bara de distribuție nul 

Bara de distribuție nul este o bandă metalică care este conectată la firul nul al fiecărui circuit din clădire.

  • Bara de împământare 

Bara de împământare este o bandă de metal care este conectată la firul de împământare al fiecărui circuit din clădire. Oferă o cale pentru ca electricitatea să circule către pământ în cazul unei suprasarcini cauzate de evenimente exterioare instalației (de exemplu, în cazul trăsnetelor) sau a unei alte defecțiuni electrice.

Înțelegerea componentelor unui tablou electric este importantă pentru a vă asigura că tabloul este instalat și echipat în mod corespunzător.

3. Instalarea, montajul și înlocuirea tabloului electric – pașii necesari, operațiuni și durata standard de utilizare

3 montare tablou electric - privire din spate a unui electrician cu casca de protectie si cu tablou electric in fundal

Instalarea unui tablou electric este un proces complex care necesită cunoștințe temeinice despre sistemele electrice, despre normativele din domeniul instalațiilor electrice și despre standardele de siguranță. Este important să angajați un electrician calificat pentru a vă asigura că tabloul dumneavoastră este instalat corect și că instalația electrică va funcționa fără probleme, la parametrii normali.

Iată câțiva pași generali pe care un electrician profesionist îi poate urma atunci când instalează un tablou electric:

  • Planificarea instalării. Înainte de a începe procesul de instalare, electricianul va trebui să planifice amplasarea noului tablou și să determine cerințele de sarcină electrică pentru clădirea sau pentru scenariul de lucru pentru care se realizează conectarea la alimentarea cu energie electrică.
  • Obținerea avizelor tehnice și legale necesare. Înainte de executarea unei noi instalații electrice și de racordarea la rețeaua de principală de transport a electricității vor trebui să fie obținute toate avizele necesare de la autoritățile locale și de la distribuitorul de energie electrică.
  • Oprirea alimentării. Alimentarea către locul de consum existent trebuie oprită înainte de a începe lucrarea de montare a tabloului electric ca primă și esențială măsură de precauție.
  • Instalarea tabloului. Faza de montare a tabloului electric implică fixarea acestuia în poziția aleasă, tragerea firelor de la doza de racordare a locației, instalarea de noi întreruptoare sau siguranțe, după nevoie, a barelor de nul și de împământare, după caz și, în final, conectarea tabloului la rețeaua electrică.
  • Testarea instalației electrice cu tabloul montat. Odată ce noul tablou este instalat, acesta trebuie testat și inspectat temeinic pentru a vă asigura că funcționează corect și în siguranță.

În funcție de scenariul de lucru și de locul de montaj, distribuitorul de energie electrică poate efectua o inspecție finală a noii instalații și, implicit, a tabloului pentru a se asigura că acesta îndeplinește toate normele și standardele de siguranță înainte de a acorda aprobarea pentru conectarea sistemului electric la rețea.

Este important de reținut că instalarea unui tablou electric nu este un simplu proiect de bricolaj. Lucrul cu energia electrică poate fi periculos și montarea unui tablou electric ar trebui să fie realizată numai de către un electrician calificat și autorizat. Lucrând cu un profesionist, vă puteți asigura că tabloul dumneavoastră este instalat corect și în conformitate cu standardele actuale de siguranță.

Înlocuirea unui tablou electric este o operațiune importantă care ar trebui făcută, de asemenea, de către un electrician calificat. Înlocuirea unui tablou electric poate fi necesară din mai multe motive:

Durata de viață atinsă. Tablourile electrice au o durată de viață de aproximativ 10-15 de ani. Dacă tabloul electric este mai vechi decât această perioadă, ar fi timpul să luați în considerare înlocuirea acestuia. Motivul principal din spatele acestei decizii este că tablourile electrice învechite nu mai sunt adecvate cerințelor consumatorilor moderni care pot apărea suplimentar, de-a lungul timpului, în rețeaua electrică.

Supraîncărcarea rețelei electrice. Dacă se observă că siguranțele se declanșează frecvent sau dacă circuitele rețelei electrice sunt frecvent supraîncărcate, poate fi un semn clar că vechiul tablou electric nu este echipat pentru a face față solicitărilor electrice sau sarcinilor de consum ale obiectivului pe care îl deservește. De asemenea, tabloul electric trebuie inspectat și înlocuit imediat ce este sesizat un miros de ars sau chiar semne vizibile de ardere pe corpul acestuia semn care poate indica inadecvarea componentelor la cerințele rețelei. De asemenea, în aceste cazuri este recomandată apelarea la un electrician profesionist pentru o verificare riguroasă a întregii rețele electrice. 

Modificarea sau schimbarea instalației electrice a locului de consum. În timp, vechea instalație electrică poate suferi modificări prin sporirea circuitelor, și, consecutiv prin adăugarea de noi siguranțe. Astfel, tabloul electric vechi poate deveni impropriu folosirii mai ales din punctul de vedere al spațiului termic necesar amplasării siguranțelor. Spațiul termic pe care trebuie să-l asigure un tablou electric constă într-o proporție de 30% spațiu interior liber neocupat pentru a asigura o bună dispunere și o aerisire internă suficientă.

În concluzie, montarea tabloului electric este o operațiune esențială pentru asigurarea funcționării optime a unei rețele electrice. De calitatea tabloului în general, de dimensiunile acestuia și de calitatea și performanța siguranțelor din interiorul acestuia depinde exploatarea eficientă și sigură a circuitelor unei rețele electrice. 

Sursa foto: Pixabay.com